โครงการแข่งเขียนโค้ด1st Space Flying Robot Programing Challenge

เชิญชวนนินจาโดโจเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโค้ดบังคับหุ่นยนต์Astrobee สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง19 มีนาคม2563
https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/krpc2020/

1 Like