ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง apt และ apt-get

สำหรับคนใช้ Linux คำสั่งที่ต้องเจอและใช้ประจำคือ apt-get แต่หลังๆ มานี้ หลายตำราใช้ apt แทน …มาดูกันว่า อะไรคือความแตกต่างระหว่าง apt-get และ apt

และสำหรับมือใหม่ มีคำแนะนำให้ใช้ apt แทน apt-get นะครับ

apt command the command it replaces function of the command
apt install apt-get install Installs a package
apt remove apt-get remove Removes a package
apt purge apt-get purge Removes package with configuration
apt update apt-get update Refreshes repository index
apt upgrade apt-get upgrade Upgrades all upgradable packages
apt autoremove apt-get autoremove Removes unwanted packages
apt full-upgrade apt-get dist-upgrade Upgrades packages with auto-handling of dependencies
apt search apt-cache search Searches for the program
apt show apt-cache show Shows package details

คำสั่งเพิ่มเติม

new apt command function of the command
apt list Lists packages with criteria (installed, upgradable etc)
apt edit-sources Edits sources list

อ้างอิง