คะแนน CoderDojo Euler Challenge #1

Home: https://pastebin.com/brLNgDje
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 1/3 รวม: 6
Comment: โค้ดค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ไม่กระชับเพราะบรรทัดสุดท้ายมีการเขียนซ้ำ ทำให้เข้าใจยากและทำงานซ้ำซ้อน

Prem: https://pastebin.com/1dS4yzKW
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3 รวม: 7
Comment: โอเคครับ แต่น่าจะกะชับได้มากกว่านี้ นอกนั้นแล้วชัดเจน และดีที่ใช้ modulo

Rain: https://pastebin.com/1dS4yzKW
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3 รวม: 8
Comment: ชัด กระชับ

เซฟ @STGSafe
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3
Comment: ดีครับ ตรงไปตรงมา

รยา @Denchai
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3
Comment: ไม่ค่อยชอบการใช้ตัวแปรหนึ่งตัวอักษรเท่าไหร่ และถ้าเป็นการนับใน loop เอง การใช้ for จะชัดเจนกว่าครับ

เรน @MomAey
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3
Comment: โอเคครับ ชัดเจนดี

@Home
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 3/3 กระชับ 1/3
Comment: ชัดครับ วิธีทำก็น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยกระชับเพราะโดนหักภายหลัง

@XCN_Nate
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3
Comment: ชัดเจนครับ ตรงไปตรงมา

@teerathornmoon3
ยังไม่ถูกครับ

@Akira
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3
Comment: ชัดเจนครับ ตรงไปตรงมา ไม่มีคะแนนสำหรับคำอธิบายครับ แต่ขอบคุณมาก เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคน :clap:t3:

1 Likes

ส่งของเซฟค่ะ ส่งในไลน์กลุ่มไว้เมื่อวานนี้ 28/4ช่วงเย็นค่ะ

1 Likes

แก้ไขของ รยา

1 Likes

Answer#1 From Rain.

2 Likes

my answer for challenge #1:
https://pastebin.com/embed_js/brLNgDje

1 Likes

ของเนตร ครับ

1 Likes

ของธีครับ ข้อ 1

1 Likes

คำตอบข้อ1
colab notebook มีคำอธิบายด้วยครับต้อง login google account

https://colab.research.google.com/drive/1tD0CAUTNqRxzaCHCwqUXAf0Yp0MPu70p?usp=sharing#forceEdit=true&sandboxMode=true

1 Likes

ยังไม่มีคะเเนนของผมครับ