ใช้ kdenlive ตัดต่อ video บน Linux Mint

ใช้ kdenlive ตัดต่อ video บน Linux Mint

https://peertube.social/videos/watch/d51ad2a2-b350-4954-bed4-457991d33646