Project Euler Problem #15

เริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของตาราง 2 × 2 และสามารถเคลื่อนที่ไปทางขวา หรือลงได้เท่านั้น

จะมีเพียง 6 เส้นทางไปยังมุมขวาล่าง

image

จากการเคลื่อนที่ดังกล่าว มีเส้นทางผ่านตาราง 20 x 20 ได้กี่เส้นทาง

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK )


Rain’s answer for #15

@IMPREM
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 3/3
Comment: ชัดเจน โอเคครับ ชอบการที่ใช้ binomial coefficient ลองอ่าน comment ของ @Rain ดูครับ

@Rain
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 3/3
Comment: ชัดเจน โอเคครับ ชอบการที่ใช้ binomial coefficient และ import factorial ทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น

@STGSafe
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 3/3
Comment: อื้อหือ… บรรทัดเดียว แถมอ่านง่ายได้วย ขอคอมเมนต์เพิ่มครับ น่าจะหยุดใช้ magic number กันได้แล้วครับ 20 ควรใส่ในตัวแปรเช่น TWENTY = 20

@teerathornmoon3
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีครับ แต่อยากให้เลิกใช้ตัวแปรแบบ CamelCase สำหรับไพทอน มาใช้แบบ snake_case แทนดีกว่าครับ

ของธีครับ