Project Euler Problem #18

โดยเริ่มจากเลขด้านบนสุดของรูปสามเหลี่ยม และย้ายไปยังเลขที่อยู่ติดกัน ในแถวถัดลงไป ผลรวมสูงสุดจากบนลงล่างคือ 23

image

นั่นคือ 3 + 7 + 4 + 9 = 23.

จงหาผลรวมสูงสุด จากบนลงล่าง ของสามเหลี่ยมต่อไปนี้ ( คลิกที่นี่สำหรับต้นฉบับที่เป็นตัวอักษร สามารถก๊อปแปะได้)

image

หมายเหตุ: เนื่องจากมีเพียง 16384 เส้นทาง จึงเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยลองทุกเส้นทาง อย่างไรก็ตาม ในปัญหาที่ 67 จะเป็นความท้าทายเดียวกัน กับสามเหลี่ยมที่มีถึงหนึ่งร้อยแถว จึงจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการลุยด้วยกำลัง แต่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ฉลาดด้วย

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK )


Rain’s answer for #18

@Rain:
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: กล้ามากครับ รับคะแนนไปเลย แต่ผมว่า while pos_Y น่าจะเปลี่ยนเป็นประมาณ for range(len(num_list)-1,0,-1) ได้นะครับ