Project Euler Problem #3

ตัวประกอบเฉพาะ (prime factor) ของ 13195 คือ 5, 7, 13 และ 29

ตัวประกอบเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ 600851475143 คือเลขอะไร?

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)


answer for #3

1 Likes

@Rain
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: หักคะแนนตรง P กับ N ครับ อ่านเข้าใจยาก แต่นอกนั้นโอเคครับ โค้ดค่อนข้างสวยงาม กระชับ

@Home
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: นิ๊ดนึงครับ ถ้าเปลี่ยนชื่อ prime เป็น is_prime() จะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ครับ แต่นอกนั้นโอเคหมด

@Sss
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: สั้น กระชับ โอเคครับ

@teerathornmoon3
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีมากครับ สั้น กระชับ อ่านง่าย เร็ว

@rayaaaa
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ชัดเจน อ่านง่ายครับ

@Akira
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ขอบคุณมากครับสำหรับ Collab อธิบายได้ดีมากเลยครับ

Home’s Answer:

1 Likes

shogun’s answer:

ข้อนี้เซฟทำใน JAVA ขอใช้ตัวเลยอันนี้แต่โค๊ดใช้แนวหาตัวประกอบเฉพาะสูงสุดเหมือนกัน

ของธีครับ

ของรยาค่ะ

คำตอบข้อ3
colab notebook มีคำอธิบายด้วยครับต้อง login google account

https://colab.research.google.com/drive/1oQRiTghGxTVTfuZhrOlkaRaURyRPZq-B?usp=sharing&forceEdit=true&sandboxMode=true