Project Euler Problem #30

น่าประหลาดใจที่มีตัวเลขเพียงสามตัวเท่านั้น ที่เขียนเป็นผลรวมของเลขยกกำลังสี่ได้:

1634 = 14 + 64 + 34 + 44
8208 = 84 + 24 + 04 + 84
9474 = 94 + 44 + 74 + 44

เนื่องจาก 1 = 1^4 ไม่ใช่ผลรวมจึงไม่นำมาพิจารณา

ผลรวมของตัวเลขเหล่านี้คือ 1634 + 8208 + 9474 = 19316

จงหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด ที่เขียนเป็นผลรวมของเลขยกกำลังห้าได้

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK )


Rain’s answer for #30

@STGSafe
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีครับ แต่มีสองประเด็นครับ String_number ควรเป็นตัวเล็กหมด และไม่ควรใช้ชื่อ sum เพราะซ้ำกับ sum()

@Rain
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีครับ

@IMPREM
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีครับ