Project Euler Problem #31

ในสหราชอาณาจักรสกุลเงินประกอบด้วยปอนด์ (£) และเพนนี ( p ) มีเหรียญ 8 ชนิดในการหมุนเวียนทั่วไป:

1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 (100p) และ £2 (200p)
ความเป็นไปได้ที่จะทำ£2 ด้วยวิธีต่อไปนี้:

1×£1 + 1×50p + 2×20p + 1×5p + 1×2p + 3×1p

มีวิธีแตกต่างกันกี่วิธีที่สามารถทำ £2 โดยใช้จำนวนเหรียญเท่าใดก็ได้