Project Euler Problem #33

เศษส่วน 49/98 เป็นเศษส่วนที่น่าแปลกใจในฐานะนักคณิตศาสตร์มือใหม่ที่พยายามลดความซับซ้อนอาจเชื่อว่า 49/98 = 4/8 ที่ถูกต้องนั้นสามารถทำได้โดยการแคนเซิลเลข 9

เราจะพิจารณาเศษส่วนเช่น 30/50 = 3/5 เพื่อเป็นตัวอย่างเล็กน้อย

มีสี่ตัวอย่างที่ไม่ธรรมดาของเศษส่วนประเภทนี้มีค่าน้อยกว่าหนึ่งและประกอบด้วยตัวเลขสองหลักในตัวเศษและตัวส่วน

หากผลลัพธ์การคูณของเศษส่วนทั้งสี่นี้อยู่ในรูปค่าทั่วไปที่ต่ำที่สุด จงหาค่าของตัวส่วน

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK )