Project Euler Problem #37

หมายเลข 3797 มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ การเป็นจำนวนเฉพาะของตัวมันเองนั้นเป็นไปได้ที่จะลบตัวเลขจากซ้ายไปขวาอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นจำนวนเฉพาะในแต่ละขั้นตอน: 3797, 797, 97 และ 7 ในทำนองเดียวกันเราสามารถทำจากขวาไปซ้าย: 3797, 379, 37 และ 3

จงค้นหาผลรวมของ11จำนวนเฉพาะที่มีTruncatableทั้งจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย
หมายเหตุ: 2, 3, 5, และ 7 ไม่ถือว่าเป็นTruncatable Primes

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)