Project Euler Problem #4

พาลินโดรมคือจำนวนหรือลำดับที่สามารถอ่านจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังแล้วมีความหมายเหมือนกัน พาลินโดรมที่ใหญ่ที่สุดจากการคูณตัวเลข 2 หลักสองตัวคือ 9009 = 91 x 99

จงหาพาลินโดรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากการคูณตัวเลข 3 หลักสองตัว

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)

Answer#4 From Rain.

1 Likes

Comment:
@MomAey
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: เกือบเพอร์เฟคแล้วครับ ผมว่าการใช้ num.prod สำหรับแค่สอง สามตัว จะทำให้อ่านยากกว่าการใช้ * ธรรมดาครับ เพราะต้องกลับไปดูว่า num คืออะไรกันแน่

@Home
ชัดเจน 1/3 สร้างสรรค์​ 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 3/3
Comment: ถ้าอธิบายยาก ก็มักจะยากเหมือนกัน แต่ “clever code can be difficult to read” และเร็วครับ

@Sss
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ดีครับ

@STGSafe
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ผมรู้สึกว่าเจอ palindrome ที่ใหญ่ที่สุดด้วยความบังเอิญครับ เพราะไม่ได้เช็คว่าเลขที่ได้มาใหม่มันใหญ่สุดหรือไม่ แต่โอเคครับ เจอก็ผ่าน

@prin09
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ชัด ตรงไปตรงมาครับ

@teerathornmoon3
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ชัด ตรงไปตรงมาครับ

@Akira
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: เป็น algorithm ที่น่าสนใจครับ ขอบคุณครับสำหรับคำอธิบาย

@rayaaaa
ชัดเจน 2/3 สร้างสรรค์​ 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: เป็นการใช้ algoirthm ที่เช็ค palindrome ที่น่าสนใจครับ

Home’s Answer:

1 Likes

shogun’s asnwer:

1 Likes

มือใหม่หัดขับ ใช้เวลา 3 วันครับสำหรับข้อนี้ :sweat_smile:

1 Likes

1 Likes

ธีครับ

คำตอบข้อ4
colab notebook มีคำอธิบายด้วยครับต้อง login google account

https://colab.research.google.com/drive/13TfRMGKMq2ie8jCK1UwZ8sV0se5u1aar#scrollTo=r8VA1NrBwVR4&forceEdit=true&sandboxMode=true