Project Euler Problem #40

เศษส่วนทศนิยมที่ไม่ลงตัวถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมต่อจำนวนเต็มบวก:

0,123456789101112131415161718192021 …

จะเห็นได้ว่าตัวเลขลำดับที่ 12 ของส่วนที่เป็นเศษส่วนคือ 1

ถ้า d_n แทนตัวเลขลำดับที่ n ของส่วนที่เป็นเศษส่วนให้หาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้

d_1 × d_{10} × d_{100} × d_{1000} × d_{10000} × d_{100000} × d_{1000000}

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)