Project Euler Problem #47

ตัวเลขสองตัวแรกติดต่อกันที่มีตัวประกอบเฉพาะที่แตกต่างกันสองตัวคือ:

14 = 2 × 7
15 = 3 × 5

ตัวเลขสามตัวแรกติดต่อกันที่มีตัวประกอบเฉพาะที่แตกต่างกันสามตัวคือ:

644 = 2²× 7 × 23
645 = 3 × 5 × 43
646 = 2 × 17 × 19

จงหาจำนวนเต็มสี่ตัวแรกที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้มีตัวประกอบเฉพาะที่แตกต่างกันสี่ตัว เลขตัวแรกของจำนวนเหล่านี้คืออะไร?

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)