การเขียน Python ด้วย Google Colab

การเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Google Colab

เราสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Google Colab
โดยเข้าไปที่เว็บ

https://colab.research.google.com/

1 เมื่อเข้าไปที่เว็บ Colab ก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้

2.ปกติทั่วๆ ไปเราก็จะขี้เกียจอ่าน แต่อยากเริ่มเลย ก็เข้าไปที่เมนู File กด New notebook

3.ซึ่งก็จะขึ้นแบบนี้ ไม่ต้องตกใจ เพราะการจะใช้ colab เราต้องมีบัญชีของ google ก่อน ซึ่งส่วนมากทุกคนก็จะมีบัญชีอยู่แล้ว ก็คือบัญชี gmail

4.ป้อนชื่อ gmail และ password ไปตามขั้นตอน ใครยังไม่มี gmail ก็ไปสม้ครมาให้เสร็จเสียก่อนแล้วค่อยมาทำ

5.ได้ช่องว่างๆ มาอันนึง พร้อมใช้งานแล้ว

 1. ท่าแรกของโปรแกรมเมอร์ทั่วแรก พิมพ์ hello, world! ซึ่งภาษา Python ก็เขียนแบบนี้
  print (“hello,world!”)

 1. กดตรงปุ่มสามเหลี่ยมที่เหมือนปุ่ม play ของวิดิโอ หรือกด Ctrl-Enter โดยกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด Enter

 1. ปุ่มสามเหลี่ยมจะมีวงๆ มาหมุนๆ ไม่ต้องตกใจ นั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จ เห็นเค้าว่าถ้าเป็นเวอร์ชันจ่ายเงินจะทำงานเร็วกว่านี้

 1. ได้ hello,world! ออกมาแล้ว

 1. กด +Code จะมีช่องสำหรับเขียน code ช่องใหม่ขึ้นมา

 1. แบบนี้ เราก็เขียนโปรแกรมอื่นต่อได้อีก

 1. ลองเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขเวอร์ชันของ Python

 1. หรืออยากแทรกข้อความบทความอะไรเข้าไปก็ กด +Text
  จะได้ช่องสำหรับเขียนข้อความขึ้นมา สำหรับใส่เรื่องใส่รูป แต่จะไม่สามารถรันโปรแกรมได้

 1. ก็ลองเล่นดูครับ ถ้าจะเขียนโค้ดเพิ่ม ก็กด +Code แต่ถ้าจะแทรกข้อความก็กด +Text สลับกันได้

 1. อย่างลืมขึ้นไปเปลีย่นชื่อ notebook ตรงช่องที่เขียนว่า Untitled1.ipynb

 1. แก้ไขชื่อเรียบร้อย โปรแกรมจะถูกเซฟเองอัตโนมัตไม่ต้องทำอะไร เข้ามาใหม่ครั้งหน้าก็กด File-Open notebook แล้วหาชื่อที่เราเซฟไว้ได้เลย

 1. สวัสดี

colab17-end