การติดตั้งตัวแปลภาษา Python

การติดตั้งตัวแปลภาษา Python ในคอมพิวเตอร์

  1. ไปที่เว็บ https://www.python.org/
  2. กดตรงที่เขียนว่า Downloads https://www.python.org/downloads/
  3. เลือก Python เวอร์ชันที่ต้องการ แนะนำให้ใช้ Python ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นมา หรือเวอร์ชันล่าสุดก็ได้ เพราะเวอร์ชัน 2.xx เค้าจะเลิก support แล้ว
  4. เลือกดาวน์โหลดตัวแปรภาษา Python ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ เช่น Windows, OSX, Linux
  5. กดติดตั้งโปรแกรม จะมีช่องให้ติ๊ก Install launcher for all users (recommended) กับ Add Python 3.8 to PATH ติ๊กให้หมด
  6. พร้อมใช้งาน การเรียกใช้งานผ่าน windows ให้เรียกโปรแกรมชื่อ IDLE จะมีหน้าจอ Python Shell ขึ้นมาให้ใช้ สามารถเขียนโปรแกรมบนหน้านี้เลย หรือเลือกเปิด editor โดยกด ไปที่ File->New File จะะมีหน้าจอ editor ขึ้นมาให้เขียนโปรแกรม
  7. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จ กด File->Save จากนั้นสามารถกด Run จากหน้าจอ editor ได้เลย โดยผลลการ Run จะไปปรากฎบนหน้า Python Shell
  8. หรือสามารถเลือกใช้ editor อื่นได้ ที่นิยมกันมากคือ vscode ของบ. Microsoft ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก https://code.visualstudio.com/download จากนั้นก็ติดตั้ง Python extension ก็จะสามารถใช้งานกับภาษา Python ได้
  9. กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ มีเขียนในหนังสือหลายเล่มหรือในเน็ตก็หาได้ทั่วไปครับ จึงไม่ลงรายละเอียดไว้ในนี้
  10. หรือสามารถใช้ Python editor สำเร็จรูป เช่น Mu Editor https://codewith.mu/ ก็ใช้งานง่ายดีสำหรับผู้เริ่มต้น