แหล่งความรู้


Python ความรู้เกี่ยวกับ Python Programming Language Linux ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux
กระทู้ ตอบ กิจกรรม
สถานที่จัด CoderDojo ตอนนี้

สถานที่ที่จัด CoderDojo ตอนนี้ 1.CoderDojo@FYI FYI Center อาคาร 2 ชั้น 11 ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถเดินทางด้วยรถใต้ดิน MRT ลงสถานีคลองเตย ทุกวันพุธ 13.00-15.00 น. แจ้งชื่อได้ที่ มิชารี @mishari หรือ …

1 ธันวาคม 29, 2019
เกี่ยวกับหมวด แหล่งความรู้ 1 ธันวาคม 31, 2019
Esp32 basic interpreter 1 มีนาคม 5, 2020
Python 101: Why Must be Python Credit StackPython 2 กุมภาพันธ์ 16, 2020
ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง apt และ apt-get 1 มกราคม 2, 2020
ว่าด้วย Fediverse 1 มกราคม 4, 2020
ทุนการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 มกราคม 4, 2020
การติดตั้งตัวแปลภาษา Python 1 มกราคม 3, 2020
The Linux Command Line for Beginners 8 มกราคม 3, 2020
CodeDojo Thailand in the Net

[CoderDojo Global] [CoderDojo Thailand Official Web] https://forum.coderdojo.in.th/ [CoderDojo Thailand Official FB Page] [CoderDojo Thailand] https://www.facebook.com/groups/CoderDojoTH [CoderDojo@larnahouse…

2 มกราคม 2, 2020
Linux ฉบับมือใหม่จัดๆ 4 มกราคม 2, 2020
คลิปสอน Clojure พื้นฐาน 1 ธันวาคม 30, 2019
Computer Science from the Bottom Up 3 ธันวาคม 31, 2019